Madeline + Kyle - Savannah, GA
Kate + Trent - Savannah, GA
Raina + Raul - Savannah, GA
Sam + Chase - Savannah, GA
Angela + Steve - Savannah, GA
Kate + Sean - Savannah, GA
Sydney + Eddie - Tybee Island, GA
Ashley + Arjun - Savannah, GA
Grant + Kyle - Tybee Island, GA
Courtney + Zach - Savannah, GA
Miranda + Brock - Savannah, GA
Carley + Austin - Savannah, GA
Ali + Brian - Savannah, GA
Alex + Catrel - Savannah, GA
Erica + Scott - Tybee Island, GA
Audrey + Jerome - Savannah, GA
Cristina + Stuyvesant - Savannah, GA
Sarah + Anoosh - Savannah, GA
Morgan + Gary - Savannah, GA
Jennifer + Jason - Savannah, GA
Breana + Rafael - Savannah, GA
Annie + Austin - Savannah, GA
Jessica + Phillip - Savannah, GA
Madison + Ben - Savannah, GA
Mallory + Jacob - Tybee Island, GA
Julie + Nick - Savannah, GA
Sasha + Ryan - Savannah, GA
Alasia + Jesse - Savannah, GA
Amanda + Chris - Savannah, GA
Katie + Ryan - Savannah, GA
Andrea + Patrick - Savannah, GA
Julia + Nick - Savannah, GA
Hannah + Andrew - Savannah, GA
Ainsley + Preston - Tybee Island, GA
Sarah + Victor - Savannah, GA
Kristi + Kenny - Savannah, GA
Courtney + Chase - Savannah, GA
Brittany + Nick - Savannah, GA
Annie + Zach - Savannah, GA
Kim + Mike - Savannah, GA
Dana + Matt - Savannah, GA
Lexi + Matt - Savannah, GA
Maggie + Wesley - Tybee Island, GA
Sydney + Adrien - Savannah, GA
Karlye + Matt - Savannah, GA
Lacy + Martin - Savannah, GA
Melissa + Rodney - Tybee Island, GA
Katie + Dave - Savannah, GA
Bethany + Greg - Savannah, GA
Sarah + Michael - Savannah, GA
Meagan + Woj - Savannah, GA
Samantha + Luke - Tybee Island, GA
Mckenzie + Andrew - Savannah, GA
Megan + Jordan - Savannah, GA
Paige + Greg - Savannah, GA
Charlotte + Hunter - Savannah, GA
Jovanna + Zach - Tybee Island, GA
Shelly + Ben - Savannah, GA
Tinsley + William - Savannah, GA
Candace + William - Savannah, GA
Erica + Evan - Savannah, GA
Isabel + Patrick - Skidaway Island, GA
Kendra + Robert - Savannah, GA
Ashley + Michael - Savannah, GA
Kimberly + Alastair - Savannah, GA
Ashley+ Tyler - Savannah, GA
Nikki + Jeff - Savannah, GA
Lauren + Zach - Savannah, GA